Gerakan Mengaji SDIT Permata Bunda 2

SDIT Permata Bunda 2 melakukan Gerakan Keluarga Mengaji untuk seluruh keluarga besar SDIT Permata Bunda 2 Bandar Lampung. Kegiatan ini bertujuan untuk mengokohkan Ketahanan keluarga.

 

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan minimal satu pekan sekali.
Dilakukan pada Sabtu malam Ahad, atau Ahad malam Senin selepas maghrib.

Adapaun rangkaian kegiatan yang dapat dilaksanakan, di antaranya; Sholat Maghrib berjamaah, berdo’a bersama, tausiyah, bersalaman dan berpelukan dengan anggota keluarga inti, serta penutup. Klik di sini

Sebagai bentuk evaluasi, maka orangtua mengirimkan foto kegiatan kepada guru kelas.